Наталя Павлусенко походить зі старовинного українського роду. Скільки себе  пам’ятає, в її сім’ї завжди свято зберігались  українські традиції. І батько, і мати Микола і Любов Павлусенко відомі укра- їнські  художники-монументалісти у своїй творчості намагалися їх берегти, розвивати і примножувати.

Однією з головних тем  в творчості Н.Павлусенко  була  і залишаєть- ся історія України. Давно задумана і втілюється в  життя портретна галерея «Гетьмани України» - цикл з 40 картин, що   включає в себе багатьох гетьманів української землі. Робота ця дуже   складна, бага- топланова, що вимагає серйозних  історичних дослідженнь. В іконо- графії гетьманів великі білі плями. Часом той  чи інший  портретний образ потрібно відтворювати буквально по зернинах, а  часто і твор- чо домислювати. І тут автор йде  різними шляхами.Портрети деяких гетьманів –  це  копії   прижиттєвих портретів, як  наприклад, Кири- ла  Розумовського (з портрета Луї Токе)  і Петра Сагайдачного  (копія портрета невідомого художника 19 ст.).  Художницею вже  написані портрети Б.Хмельницького, два  портрети І. Мазепи, портрет  П. Ско- ропадського та ін. У залежності від історичного періоду, до  якого на- лежить та  чи інша особистість, Наталя використовує різні  прийоми від парсуни до психологічного портрету, вводячи своїх  персонажів в історичний фон.  Ця робота не залишилася  не поміченою і отримала резонанс за межами України. Вже сьогодні їй  пропонують виставки у США, Канаді та   ряді інших країн. Її роботи відзначають «за  май- стерність у живописі  та  збереження культурних та  історичних цінностей».

 

Алла Ревенко, мистецтвознавець